dimecres, 13 de juny del 2012

Dia 16 de març vam anar a la biblioteca per fer-nos el carnet i aixi poder treure llibres, pel·licules i CD's de música.
Per fer-nos el carnet haviem emplenat un full de sol·licituds i li vam adjuntar una fotocòpia del DNI.
A la biblioteca hi havia poca gent perquè era durant l'horari lectiu escolar.
Les parelles lingüístiques vam fer aquesta sortida perquè la majoria de noltros no tenia carnet ho estava caducat.